Producători
 
Coşul meu
0 obiecte
 
 • Analizoare corporale

 • Aparate aerosoli

 • Tensiometre Digitale

 • Filtre Brita Maxtra+

 • Toalete portabile PortaPotti Thetford

Informatii privind DEEE

Informații privind deșeurile provenite din echipamente electrice și electronice

 • Orice persoană juridică precum și orice persoană fizică, utililizatoare a unui echipament electric și electronic (EEE) deține un rol activ în protejarea mediului înconjurator. Astfel că, fiecare dintre noi avem obligația de a contribui activ la reutilizarea, reciclarea şi alte forme de valorificare a EEE.
 • La sfârsitul vieții de functionare, aparatele utilizate devin deșeuri de echipamente electrice si electronice (DEEE).
 • DEEE-urile nu se elimină ca deşeuri municipale nesortate ci se colectează selectiv
 • DEEE-urile aruncate la întâmplare sau tratate necorespunzător sunt periculoase întrucât conțin substanțe toxice precum sunt mercurul, plumbul, cromul sau cadmiul. Acestea sunt nocive atât pentru mediu, cât si pentru oameni, cărora le pot provoaca apariția unor grave afecțiuni de sănatate.
 • Pentru a proteja mediul, a revalorifica resursele și pentru a educa utilizatorii, legislatia româneasca privind gestionarea corectă a DEEE-urilor (Ordonanța de Urgență 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice) prevede sancțiuni pentru orice persoana fizică sau juridică care aruncă la gunoi DEEE-urile în loc să le predea colectorilor sau centrelor de colectare special amenajate.
 • Incearcă acasă, pe stradă şi la birou să dai un exemplu celor din jur:
  - colectează separat obiectele din plastic şi hărtie şi depune-le numai în containerele speciale aflate în jurul casei sau în magazine; foloseşte cît mai puţine pungi de plastic (acestea se degradează într-o perioadă de câteva sute de ani); să ne gândim de exemplu, că o pungă de plastic pe care o folosim poate o singură dată pentru cumpărături şi o aruncăm necorespunzător va polua mediul înconjurător pentru noi, copii şi nepoţii noştri şi probabil pentru următoarele 2- 3 generaţii. Acelaşi lucru se poate întâmpla cu substanţele periculoase care sunt conţinute în aparatura electrică şi care ajung din neglijenţă în sol, apă sau aer.
 • Predă  DEEE-urile şi toate tipurile de baterii numai la punctele de colectare special amenajate.
 • Simbolul cu pubela taiată pe care îl găsiți pe echipamentele electronice și pe ambalajul acestora indică faptul că echipamentele trebuie colectate separat de deșeurile menajere. Bateriile integrate pot fi predate spre reciclare împreună cu DEEE-ul.

DEEE

Transferul de responsabilitate privind colectarea, valorificarea şi reciclarea DEEE-urilor a fost făcut către ASOCIATIA ENVIRON: https://www.environ.ro

Transferul de responsabilitate privind colectarea, valorificarea şi reciclarea Bateriilor a fost făcut către Asociatia Sistemul National de Reciclare a Bateriilor: https://www.snrb.org
 
Pentru orice relaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi societatile mai sus mentionate.
 

Inchide definitiv Advert Special Offer